media-top
ความงามวิจิตรของ 7 ฉลองพระองค์ที่หาชมยาก ได้นำมาจัดแสดงไว้ใจกลางสุขุมวิท
ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ตัดเย็บจากผ้ายกทอง ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ปักประดับ บริเวณสไบและจีบหน้าด้วยลูกปัดสีทอง และลูกปัดมุก
ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ตัดเย็บจากผ้ายกทอง ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ปักประดับ บริเวณสไบและจีบหน้าด้วยลูกปัดสีทอง และลูกปัดมุก
7 ฉลองพระองค์งามวิจิตร ที่เซ็นทรัลชิดลม และ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำมาจัดแสดงให้ชมในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” พร้อมจัดแสดงงานปักแบบต่าง ๆ ที่ทรงอนุรักษ์
ส่วนหนึ่งของผ้าไทยที่นำมาจำหน่าย
ส่วนหนึ่งของผ้าไทยต่างๆ ที่นำมาจำหน่าย
ชั้น 2 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี_จำหน่ายสินค้าSUPPORT (1) (1)
ส่วนหนึ่งของผ้าที่นำมาจำหน่าย บนชั้นสอง เซ็นทรัลเอ็มบาสซี
media-top

นอกจากแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยสุดอลังการของ 10 ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังจะสร้างความประทับใจให้เหล่าผู้เข้าร่วมชมในนิทรรศการ วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้อนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 7 องค์ ประดับด้วยงานปักเชิงช่างชั้นสูงมาจัดแสดงในนิทรรศการเป็นการพิเศษ ตลอดจนนำชิ้นงานต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจไปกับความปราณีตงดงามของงานเชิงช่างชั้นสูงชาวไทย

ยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กลุ่มเซ็นทรัล และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กลุ่มเซ็นทรัล และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

   ในงานนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวว่า “นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เป็นเวลากว่า 60 ปี สิ่งหนึ่งที่ทรงค้นพบคือ ความเป็นศิลปินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย ทรงสังเกตเห็นความงดงามของผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่า จึงทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมให้ราษฎรสืบสานการทอผ้า และปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้คนเหล่านั้นให้คงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนสู่คนรุ่นถัดไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำผ้าจากฝีมือชาวนาชาวไร่มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงาม ทรงสวมใส่ในงานพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ จนเกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวาง ตลอดจนชาวต่างชาติ ให้หันมาใช้ผ้าไทยกันมากขึ้น ดิฉันรู้สึกยินดี และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนสื่อมวลชนที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่ ช่วยให้มีผู้ชมมาร่วมกันชื่นชมงานนี้ให้มากที่สุด”

ผ้าไหมมัดหมี่และหนัง ปักประดับฉลองพระองค์คลุมบริเวณรอบคอและสาบเสื้อ ด้วยลูกปัดและเลื่อม
ผ้าไหมมัดหมี่และหนัง ปักประดับฉลองพระองค์คลุมบริเวณรอบคอและสาบเสื้อ ด้วยลูกปัดและเลื่อม
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ทรงผ้าไหมมัดหมี่และหนัง ปักประดับฉลองพระองค์คลุมบริเวณรอบคอและสาบเสื้อด้วยลูกปัดและเลื่อม ในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า และพระสวามี ในโอกาสที่ทรงเยือนประเทศไทย เป็นพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
ผ้าไหมพื้นและผ้าฝ้ายตกแต่งบริเวณปลายแขนและชายพระสนับเพลา ด้วยผ้าปักชาวไทยภูเขา
ผ้าไหมพื้นและผ้าฝ้ายตกแต่งบริเวณปลายแขนและชายพระสนับเพลา ด้วยผ้าปักชาวไทยภูเขา
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงผ้าไหมพื้นและผ้าฝ้ายตกแต่งบริเวณปลายแขนและชายพระสนับเพลง ด้วยผ้าปักชาวไทยภูเขา ในการโดยเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร และทอดพระเนตรสุนัขสงครามที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน จังหวัดน่าน
ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับด้วยเส้นไหม
ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับด้วยเส้นไหม
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการโดยเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดคูยาง เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่จังหวัดพิษณุโลก
ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า, ผ้าลูกไม้และผ้าใยสังเคราะห์
ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า, ผ้าลูกไม้และผ้าใยสังเคราะห์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเนื่องในโอกาสเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้า ปักประดับลูกปัด พลอย และดิ้นทอง
ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้า ปักประดับลูกปัด พลอย และดิ้นทอง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2522
ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าลูกไม้, ผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับฉลองพระองค์ด้วยปีกแมลงทับ ไหมเงิน, ไหมทอง, เลื่อมและลูกปัด
ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าลูกไม้, ผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับฉลองพระองค์ด้วยปีกแมลงทับ, ไหมเงิน, ไหมทอง, เลื่อมและลูกปัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ 25 ปี เมื่อ พ.ศ. 2543
Zone A (1) (1)
นิทรรศการฯ โซน A
นิทรรศการฯ โซน B
นิทรรศการฯ โซน B
นิทรรศกาารฯ โซน C
นิทรรศกาารฯ โซน C
นิทรรศการฯ โซน D
นิทรรศการฯ โซน D
นิทรรศการฯ โซน H
นิทรรศการฯ โซน H

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” จะจัดไปจนถึงวันที่ 17 ส.ค. 59 ณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดถึงวันที่ 21 ส.ค. 59 เวลา 10:00-22:00 น. ชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ