media-top

Rulers

เคยมีคนบอกว่า ความยาวที่ผิดเพี้ยนไปเพียง 0.5 เซนติเมตร ก็อาจสร้างผลลัพธ์ที่ผิดเพี้ยนตามมา ยิ่งในงานที่ต้องใช้ความละเอียดยิ่งต้องการไม้บรรทัดที่เที่ยงตรงและบอกรายละเอียดของหน่วยย่อย จึงอยากชวนมาทำความรู้จักเครื่องมือวัดความยาวในแบบต่างๆ ที่มีขนาดวัดความยาวแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งาน จะว่าไปเราก็อยากให้มีไม้บรรทัดหรือสิ่งไหนที่สามารถวาดวัดระยะห่างระหว่างกันและกันได้บ้างจัง

d-Tape-measure-1

เพราะลักษณะภายนอกที่มาในรูปแบบเส้นวัดความ-ยาวแบบม้วน ทำให้ตลับเมตรหรือสายวัดความ-ยาวสะดวกต่อการพกพา และมีหลักฐานปรากฏว่าตลับเมตรถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1868 โดย A.J. Fellow ก่อนที่ H.A. Farrand จะพัฒนากลไกและวัสดุที่ใช้ และจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1919 จนกลายเป็นที่นิยมของช่างไม้ในช่วงเวลานั้น

e-protractor-3

ไม้โปรแทรกเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดขนาดของมุมโดยมีหน่วยเป็นองศา ซึ่งองศาการวัดเกิดขึ้นจากการทำมุมกันระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นของวงกลม เช่นเดียวกับเครื่องมือวัดอื่นๆ ไม้โปรแทรกเตอร์เองก็มีหลากหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยทั่วไปมักพบในรูปแบบของรูปครึ่งวงกลม วัดองศามุมได้ 180 องศา ขณะที่ไม้โปรแทรกเตอร์แบบละเอียดที่เรียกว่า bevel protractor จะมีลักษณะเป็นไม้บรรทัดที่มีแขน 2 ข้างหมุนได้ วัดมุมได้ 360 องศา

c-Vernier-caliper

ไม้บรรทัดขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนไปมาได้สำหรับการวัดที่ต้องการความละเอียด โดยหน่วยวัดของเครื่องวัดชนิดนี้จะประกอบด้วยหน่วยเมตริกซ์และหน่วยนิ้ว ซึ่งทั่วไปแบบที่ใช้ในโรงงานจะใช้วัดความละเอียดตั้งแต่ 0.01 มิลลิเมตร หรือ 10 ไมโครเมตร หรือ 1/1,000 นิ้ว ไปจนถึงเครื่องที่สามารถวัดขนาดได้ถึง 1,829 มิลลิเมตร หรือ 72 นิ้ว

b-folding-ruler-1

อีกหนึ่งอุปกรณ์วัดความยาวที่ออกแบบให้ง่ายต่อการพกพาอย่างไม้บรรทัดพับได้ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อไม้บรรทัดของช่างไม้ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1851 โดย Anton Ullrich ก่อนจะแพร่หลายและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะแก่การพกพาจนกลายมาเป็นตลับเมตรแบบในปัจจุบัน โดยเมื่อกางไม้บรรทัดพับได้ออกจะมีความยาวถึง 6-8 ฟุต และสามารถพับเก็บหลังใช้งานจนเหลือความยาวเพียง 6 นิ้ว

f-T-square-2

ไม้ทีเป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนแบบ ใช้สร้างแบบร่างเส้นตรงแนวนอน แนวตั้ง เส้นทแยงมุม โดยชื่อไม้ทีมาจากลักษณะรูปตัวอักษร T ในภาษาอังกฤษ ไม้ทีมีขนาดความยาวที่หลากหลาย ตั้งแต่ความยาว 18”, 24”, 30”, 36” และ 42” นอกจากนี้ไม้ทียังใช้วัดขนาดความยาวและตัดดรายวอลล์ได้อีกด้วย โดยไม้ทีดรายวอลล์จะทำจากอะลูมิเนียมและมีขนาดความยาวถึง 48 นิ้ว หรือ 1,200 มิลลิเมตร

a-ruler

ภายใต้รูปทรงยาวของไม้บรรทัด นอกจากหน่วยวัดแบบเซนติเมตรอย่างที่เราคุ้นเคยแล้ว ไม้บรรทัดยังประกอบด้วยหน่วยวัดละเอียดแบบพื้นฐาน 4 หน่วยวัด ได้แก่ inch ซึ่ง 1 inch มีขนาดเท่ากับ 25.4 มิลลิเมตร, gate ซึ่ง 1 gate มีขนาดเท่ากับ 1/14 นิ้ว หรือ 1.81 มิลลิเมตร, picas ซึ่ง 1 pica มีขนาดเท่ากับ 1/6 นิ้ว และ point ซึ่ง 1 point มีขนาดเท่ากับ 1/12 pica หรือ 1/72 inch หรือ 0.353 มิลลิเมตร นั่นเอง

DID YOU KNOW

ในอดีต หน่วยวัดความยาวนั้นเกิดจากร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย คืบ ศอก ฟุต และอื่นๆ ตามแต่ยุคสมัยและถิ่นฐานโดยหน่วยวัดระบบเมตริกซ์แบบมาตรฐานเข้ามามีบทบาทและใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที่ 18

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here