media-top

Charity: Water

สกอต แฮริสัน
สกอต แฮริสัน
Charity: water เกิดจากการที่ สกอต แฮริสัน ได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศไลบีเรีย ซึ่งไปในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและยังขาดแคลนน้ำอีกด้วย จึงทำให้เขาอยากก่อตั้งองค์กรขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้มีโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาด
• หลังจากก่อตั้งได้แค่เพียงปีกว่า องค์กร Charity: water ก็สามารถระดมทุนเพื่อบริจาคน้ำสะอาดให้กับผู้ยากไร้ทั่วโลกได้มากถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้เมื่อครบ 2 ปีเต็ม ด้วยโมเดลการทำธุรกิจที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมของเขา องค์กรนี้ก็สามารถสร้างรายได้จนหล่อเลี้ยงองค์กรให้เดินหน้าด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่
• ปัจจุบันองค์กร Charity: water ได้จัดส่งน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ที่ขาดแคลนไปแล้วเกินกว่าล้านคน ใน 24 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากข้อมูลในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2011 องค์กรของเขาเติบโตขึ้นกว่า 100% ส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาในช่วงเวลานั้น และส่งต่อความเติบโตและรายได้ขององค์กรเป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

ในประเทศไทยที่เรามีน้ำไว้กินไว้ใช้กันอย่างล้นเหลือ คงเป็นเรื่องที่นึกภาพไม่ออกว่าการที่ต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ขาดน้ำสะอาดไว้ดำรงชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร แต่ สกอต แฮริสัน เข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะเขาคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Charity: water ที่เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเรื่องจัดหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

Q : สำหรับคุณ คำว่า Charity หรือสาธารณกุศล มีความหมายว่าอย่างไร

A : สำหรับผม มันแปลว่าความรัก เพราะมันหมายถึงการรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข หมายถึงความห่วงใยคนที่เป็นพี่น้องทั้งที่ในบ้านของคุณและคนที่อยู่ห่างไกลทั่วโลก

Q : มีตัวเลขรายงานว่า คนจำนวน 663 ล้านคนทั่วโลก ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด อยากทราบว่าแล้วมูลนิธิที่ทำงานด้านจัดหาแหล่งน้ำสะอาด จัดการกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างไร

A : เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา เราจัดหาทุนมาช่วยก่อตั้งโครงการเกี่ยวกับน้ำสะอาดทั้งหมดกว่า 12 โครงการ ใน 24 ประเทศ โดยโครงการเหล่านั้นจะช่วยจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชนกว่า 6.4 ล้านคนในหมู่บ้านห่างไกลกว่า 20,000 หมู่บ้าน เราได้เรียนรู้มากขึ้นในเรื่องของคุณภาพของแหล่งน้ำ การแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดาร โดยเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

Q : บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณได้เรียนรู้จนถึงวันนี้ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคืออะไร

A : Character is everything. สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณทำก็คือ คุณทำมันอย่างไร

Q : สุดท้ายแล้ว คุณคิดว่า การทำในสิ่งที่ดี ทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่า

A : ผมคิดถึงคำว่าประสบความสำเร็จในแบบที่แตกต่างจากคนอื่น อันดับแรกคือ ผมใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมหรือเปล่า ผมเป็นสามีที่ดีและรักภรรยาในแบบที่เธอสมควรจะได้รับความรักหรือเปล่า ผมเป็นพ่อที่ดีกับลูกชายและลูกสาวผมหรือยัง ผมเป็นเพื่อนที่ดีไหม และสุดท้ายก็คือ ผมทำงานอย่างดีที่สุดในทุกวันหรือยัง และผมบริหารองค์กรได้ดีเลิศหรือไม่ นั่นแหละคือคำถามที่ผมถามตัวเอง และคิดว่าคำตอบก็คือ ใช่ นั่นแหละ ผมถึงได้ประสบความสำเร็จ

ติดตามบทสัมภาษณ์เต็มที่ www.huffiffiingtonpost.com (Doing Well By Doing Good: An Interview with Scott Harrison, Founder & CEO of charity: water)

media-top